Tagastusvorm

Kui ostetud kaup Sulle mingil põhjusel ei sobi, siis on Sul võimalus tagastada toode 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest.

Palun saatke meile tagastusavaldus ja edastage e-posti teel  annika.brus@teemu.ee

Tagastusavaldusele märkida:

Tellimuse või arve number:

Kättesaamise kuupäev:

Tagastava toote nimetus:

Tagastamise Põhjus:

Ees-ja perekonnanimi:

 E-post:

Telefon:

IBAN:

Tarbija peab tagastusavalduses nimetatud toote tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul tagastusavalduse esitamisest.

Toode on võimalik tagastada Peterburi tee 71, või tagastada pakiautomaati.