Privaatsustingimused

 

Teemu-E OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leidke veidi aega ja tutvuge meie privaatsuspõhimõtetega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on Teie, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Teemu-E OÜ kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks. Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
• kontaktandmete (sh teie nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie e-poes.                                                                        • ostu või tellimuse sooritamisel meie e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Teemu-E OÜ tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.                                                                                                                                                                                Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Teeme-E OÜ-le nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Kliendi paremaks teenindamiseks võib Teemu-E OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Teemu-E OÜ-le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport või makseteenuse pakkumine.    Kliendi isikuandmeid säilitab Teemu-E OÜ kuni püsikliendilepingu lõpetamiseni. Andmeid, mida Teemu-E OÜ on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Teemu-E OÜ õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt. 

Kogutud isikuandmete muutmine

Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on kliendil võimalik näha, muuta ja täiendada meie e-poes „Minu konto“ alas. 

 Isikuandmete kaitse

Teemu-E OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.      Kui kahtlustate, et Teie isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Teie andmed on lekkinud võõrastele isikutele, andke meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena. Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Taotlustele on õigus vastata 30 päeva jooksul.  Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme püsikliendi lepingu lõpetamise avaldusena.

Turvalisus

Kõiki Teemu-E OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie e-poodi kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Teile kättesaadavana meie e-poes.