Tietosuojakäytäntö

 

Teemu-E OÜ on ottanut itselleen velvollisuuden suojata asiakkaiden ja käyttäjien yksityisyyttä. Tämän vuoksi olemme laatineet nämä tietosuojakäytännön periaatteet, jotka käsittelevät asiakkaan tietojen keräämistä, käyttämistä, julkistamista, välittämistä ja tallentamista. Toimintamme internetissä vastaa kaikkia asiaa koskevia toimintoja ja asianmukaisia Euroopan unionin säädöksiä ja Viron tasavallan lakeja. Varatkaa hieman aikaa ja tutustukaa tietosuojaa koskeviin periaatteisiimme.

Henkilötietojen kerääminen ja käyttäminen

Henkilötiedot ovat Teihin yksityishenkilönä suoraan tai epäsuorasti yhdistettävissä olevia tietoja, joita Teemu-E OÜ kerää ja käsittelee yksityishenkilön kanssa solmitun sopimuksen noudattamiseen tai häneen yhteyden ottamiseen sekä laista seuraavien velvollisuuksien täyttämiseen. Vakioasiakkaan henkilötietojen kerääminen voi tapahtua seuraavilla tavoilla:
• ilmoittamalla yhteystietoja (ml. nimenne, postiosoitteenne, puhelinnumeronne, sähköpostiosoitteenne, ensisijaisen yhteydenottotapanne) verkkokaupassamme.      • oston tai tilauksen suorittamisen yhteydessä verkkokaupassamme tallentamalla henkilön yhteystiedot tai ostomieltymyksiä koskevat tiedot.

Kerättyjen henkilötietojen käyttäminen ja säilyttäminen

Kerättyjen henkilötietojen avulla voimme ilmoittaa asiakkaille Teemu-E OÜ:n tuoteuutisista, kampanjoista ja tulevista tapahtumista. Asiakas, joka ei halua olla uutiskirjeemme saajaluettelossa tai saada ilmoituksia häntä mahdollisesti kiinnostavista tuotteista, voi koska tahansa poistaa itsensä vastaanottajaluettelosta. Kerättyjä henkilötietoja käytämme tavaran perille toimittamiseen sekä asiakkaan suhteen ottamiemme velvollisuuksien täyttämiseen.                                              Tietosuojakäytännön ehdot hyväksyessään asiakas antaa Teemu-E OÜ:lle suostumuksensa omien tietojensa automatisoituun käsittelyyn.  Asiakkaan paremmaksi palvelemiseksi Teemu-E OÜ voi julkistaa tietoa yksittäisistä käyttäjistä kolmannelle osapuolelle, joka tarjoaa Teemu-E OÜ:lle palveluita ja joka on sopimuksella sitoutunut pitämään saamansa tiedot luottamuksellisina. Kolmas osapuoli on esimerkiksi kumppanimme, jonka tehtävänä on verkkokaupassamme myytävien tavaroiden kuljetus- tai maksupalvelun tarjoaminen. Teemu-E OÜ säilyttää asiakkaan henkilötiedot vakioasiakassopimuksen lopettamiseen saakka. Tiedot, jotka Teemu-E OÜ on velvollinen säilyttämään lainsäädännöstä johtuen (esim. kirjanpitotiedot), Teemu-E OÜ säilyttää lainsäädännössä säädettyjen vaatimusten mukaisesti. 

Kerättyjen henkilötietojen muuttaminen

Asiakkaan tunnistamiseksi ja häneen yhteyden ottamiseksi kerätyt henkilötiedot on asiakkaan mahdollista nähdä ja hän voi niitä muuttaa tai täydentää verkkokaupassamme osiossa ”Minun tilini”. 

 Henkilötietojen suoja

Teemu-E OÜ käyttää kaikkia varokeinoja (ml. hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä keinoja) asiakkaan henkilötietojen suojaamiseen. Pääsy tietojen muuttamiseen ja käsittelyyn on vain siihen valtuutetuilla henkilöillä. Jos epäilette, että henkilötietojenne suhteen on toimittu toisin kuin tässä tietosuojakäytännössä on kuvattu, tai on olemassa vaara, että tietojanne on vuotanut vieraille henkilöille, ilmoittakaa siitä meille välittömästi. Vain siten voimme rajoittaa mahdollisen vahingon minimiin. Asiakkaalla on oikeus vaatia tietojensa käsittelyn lopettamista, tietoa tietojen käyttämisestä sekä tietojen välittämistä itselleen tai kolmannelle henkilölle yleiskäyttöisessä muodossa. Asiakkaan tietojen ja oikeuksien väärinkäytön välttämiseksi anomuksia on sallittua esittää vain sellaisessa muodossa, jossa anojan henkilöllisyys on tunnistettavissa (digitaalisesti allekirjoitettuna tai myymälässämme henkilökohtaisesti allekirjoitettuna). Anomuksiin on oikeus vastata 30 päivän kuluessa. Vaatimuksen tietojen käsittelyn lopettamisesta katsomme ilmoitukseksi lopettaa vakioasiakassopimus.

Turvallisuus

Kaikkia Teemu-E OÜ:n verkkokaupassa vierailun ja ostojen suorittamisen yhteydessä tietoon tulleita asiakkaan henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina tietoina. Salattu tietoliikenneyhteys pankkeihin takaa oston suorittajan henkilö- ja pankkitietojen turvallisuuden.

Tietosuojakäytännön ehdot ja muutokset

Verkkokauppaamme käyttämään ryhtyessänne tai vakioasiakashakemuksen täyttäessänne olette tutustunut näihin periaatteisiin ja ehtoihin ja hyväksyneet ne. Varaamme itsellemme oikeuden tarvittaessa muuttaa tietosuojakäytäntömme yleisiä ehtoja ilmoittamalla siitä kaikille vakioasiakkaillemme, mutta teemme parhaamme pitääksemme tietosuojakäytäntömme verkkokaupassamme päiväntasaisena ja Teidän saatavillanne.